Raita BioBox BDT (gråvatten) renare är utvecklade i Finland. Raita har utvecklat och producerat gråvattenrenare sedan 1970-talet. Det finns tiotusentals Raita BioBox renare i bruk. Raita BioBox-processen använder naturlig biorening, organisk belastning och näringsämnen bryts ned av biologiskt mikrobiellt aktivitet (biofilm). Samma metod använder traditionell markfiltrering och markbädd  dvs. naturliga mikrober vilka ackumuleras för att rena den näringsrika vatten när de har rätta omständigheter. RAITA BioBox är av BAT-klass (bästa tillgängliga teknik). Investeringskostnaderna och drifts- kostnaderna är låga och reningsgraden är hög. Vårt stora utbud har lämplig lösning för ett litet sommarhus såväl som för större object. (se urvalsguide)

Web butik:

Kontaktinfo:

Manualer:

Frågor - svar:

since 1978 BioBox filters for greywater
BioBox - selection guide info BioBox M   BioBox greywater filter units, long life (50-100 years), low maintenance costs, easy to maintain. accessories to adapt the BioBox system to property’s circumstances. BioBox Slim BioBoxes accessories SK100 SK250 KK600 BioBox XL  75/h - 600 l/ 24h 50l/h - 400 l/ 24h 50l/h - 400 l/ 24h BioBox XL+  125/h - 750 l/ 24h info  Urvals guide BioBox gråvatten renare